Thực hiện công văn của UBND quận Tây Hồ về việc tham gia lực lượng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại tổ dân phố trên địa bàn quận Tây Hồ, trường Tiểu học Quảng An đã cử 02 đồng chí tham gia "Lực lượng cán bộ quận tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại tổ dân phố.

Đau khi ra mắt lực lượng, các đồng chí đã về địa bàn tổ dân phố được phân công, cùng tham gia các hoạt động như: tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ khai báo y tế, thống kê F0... giám sát, nhắc nhở các hàng quán hoạt động....

Một số hình ảnh trong buổi giám sát hoạt động hàng quán sau 21h.