TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHU VĂN AN, TÂY HỒ, HÀ NỘI

    Ngày 9/12/1908, Giám đôc Nha học chính Đông Dương đã kí quyết định hợp nhất trường Thông ngôn Hà Nội, trường Sư phạm Hà Nội và trường Jules-Ferry Nam Định thanh một trường mang tên “Trường Thành Chung Bảo hộ” đặt tại Hà Nội, trong nhóm trường phố Quán Thánh kéo dài, mục đích là đào tạo những lớp người làm công chức cho thực dân Pháp. Đến ngày 12/6/1945 trường được đổi tên thành trường Chu Văn An. 

   Sau hoà bình lập lại, trường được tách riêng vào năm 1956, khi đó thầy Thạch Quang Tuấn làm hiệu trưởng, thầy Bùi Quang Huy làm hiệu phó. Từ năm 1964, do chiến tranh phá hoại, do nhiệm vụ chính trị, xã hội của đất nước, trường đi sơ tán tại huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 1969 thì quay lại địa chỉ số 10 phố Thụy Khuê. Một, hai năm sau, trước chiến dịch 12 ngày đêm lịch sử, trường lại sơ tán lần thứ hai. Từ năm 1969 đến 2004, trường ổn định tại địa chỉ trên, rồi sau đó chuyển đến số 17 Thụy Khuê như ngày nay.

Trường THCS Chu Văn An - 17 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: Trần Long

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Chu Văn An năm học 2017 - 2018. Ảnh: Trần Long