Chúc mừng các con đã dành được học bổng xanh tháng 9!