Ngày 15 tháng 5 là ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. Trong dịp này, các tiết sinh h oạt sao Nhi dồng đã đưuọc tổ chức trên toàn Liên đội với chủ đề "Yêu Sao, yêu Đội TNTP Hồ Chí Minh"

Các bạn nhi đồng lớp 1, 2 rất vui khi được tham gia tiết sinh hoạt Sao Nhi đồng do các anh chị Phụ trách Sao tổ chức.

Các em được tham gia trò chơi "Đuổi hình bắt chữ" với chủ đề về Đội TNTP Hồ Chí Minh. Ở phần trò chơi này, các em được xem các gợi ý, từ đó đoán các hình ảnh liên quan đến Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Các bạn nhỏ đã rất nhanh chóng đoán được cờ Tổ quốc, cờ Đội Thiếu niên, khăn quàng đỏ,… Điều đó cho thấy các bạn đã có những hiểu biết cơ bản về Đội.

Buổi Sinh hoạt Sao đã giúp các em có thêm hiểu biết về các anh hùng nhỏ tuổi, về những tấm gương anh hùng của đất nước, từ đó hiểu thêm về truyền thống Đội, giúp các em có ý thức phấn đấu trong học tập, rèn luyện để sớm trở thành những Đội viên ưu tú của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

                                                                                                                                                                BAN THIẾU NHI