Liên đội Tiểu học Nhật Tân phát động thi đua đợt 4 📣

🌸 Mừng Đảng - Mừng Xuân 🌸

🌈 Cùng tiến bước lên Đoàn 🌈

-------------------------------

https://www.youtube.com/watch?v=Z3KRHh5vzOM

phát động thi đua đợt 4 : “Mừng Đảng – Mừng Xuân - Cùng tiến bước lên Đoàn” - Trường TH Nhật Tân

YOUTUBE.COM

phát động thi đua đợt 4 : “Mừng Đảng – Mừng Xuân - Cùng tiến bước lên Đoàn” - Trường TH Nhật Tân