📣 Thông báo

🎊 Tuyển sinh lớp 1 năm học 2022 - 2023 🎊

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

🎊 Ngôi nhà Tiểu học Nhật Tân hân hoan chào đón các bạn 🐒 thân yêu 🎊

Có thể là hình ảnh về văn bản