TIN VUI - TIN VUI 📣

-------------------------

❤️ Xin chúc mừng các bạn học sinh đã lọt vào top 10 vòng sơ loại thứ 8 cuộc thi Đấu trường toán học VioEdu của quận Tây Hồ:

💚 Đỗ Vĩnh Giang - 1A3 - Top 1

💚 Nguyễn Lâm Tường Vy - 3A4 - Top 1

💚 Chu Đức Anh - 2A4 - Top 2

💚 Nguyễn Trọng Hoàng Phong - 2A1 - Top 3

💚 Nguyễn Việt Hương - 3A6 - Top 3

💚 Đỗ Đức Duy - 5A1 - Top 8

--------------------------

❤️ Xin chúc mừng thành tích của các bạn. Chúc các bạn sẽ tiếp tục giành chiến thắng ở các vòng thi tiếp theo 🌈🌈🌈

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

#DAUTRUONGTOANHOCVIOEDU

#THNHATTAN

#Top_10

Không có mô tả ảnh.