📣 Trường Tiểu học Nhật Tân tuyên truyền 06 khuyến cáo phòng tránh đuối nước ở trẻ em 🔉

Có thể là tranh biếm họa về trẻ em và văn bản