📣 Trường Tiểu học Nhật Tân tuyên truyền Hướng dẫn về an toàn trên mạng cho trẻ em 🔉

✅ Đây là ấn phẩm của Liên minh quyền trẻ em Châu Á và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Tài liệu này dựa trên đóng góp của trẻ em tham dự Hội nghị Tham vấn về xây dựng tài liệu về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng diễn ra tại Băng Cốc vào tháng 02/2016.

✅ Các trẻ em tại Campuchia, Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Philippin, Thái Lan và Việt nam đã tham gia rà soát tài liệu này trước khi xuất bản.