Nhằm tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về văn hóa, truyền thống ngày Tết cổ truyền của dân tộc; tuyên truyền về         truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022) và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022); Liên đội Tiểu học Tứ Liên phát động chương trình "Tết an toàn - Xuân yêu thương" cho tất cả các bạn HS các khối lớp.