🌟🌟🌟 TRƯỜNG TH TỨ LIÊN TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHỐNG MA TÚY 26/6 🌟🌟🌟

Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 được triển khai từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 6 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy - Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn".
--------------------------------------------