Chúc mừng các bạn học sinh trường TH Xuân La đã hoàn thành tốt Vòng sơ loại 9 - Cấp quận.