Ngày 01/01/2022, Luật phòng, chống ma tuý năm 2021 có hiệu lực thi hành. Cùng tìm hiểu những điểm mới của Luật.