Video clip đạt giải nhì cuộc thi "Tài năng Nhật Tân" (Khối 1, 2) - HS LÊ HÀ VY , lớp 1A2