Chủ đề: Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

Mục tiêu :

- Biết và hình thành kĩ năng sắp xếp đồ đạc ở góc học tập, chỗ ngủ của bản thân ngăn nắp, sạch sẽ, thuận tiện cho việc sử dụng.