Chủ đề : Một số tính chất của tam giác

Mục tiêu của bài dạy:

1.Củng cố, khắc sâu tính chất về góc của một tam giác mà học sinh được học trong 2 tiết lý thuyết của chủ đề một số tính chất về góc của tam giác.

2. Học sinh vật dụng các tính chất đã học để giải các bài tập tìm số đo góc, xác định dạng của góc, xác định dạng của một tam giác, chứng minh hai góc bằng nhau, so sánh hai góc, chứng minh hai đường thẳng song song.

3.Toán học luôn được ứng dụng trong thực tế.

4. Rèn kĩ năng tính toán, khả năng suy luận của học sinh.

5. Giúp học sinh yêu thích môn học.

Một số hình ảnh: