Đổi mới phương pháp dạy học - Thực hành môn GDCD

Yêu thiên nhiên sống hòa hợp với thiên nhiên.

Cô giáo Nguyễn Tú Phương với tình yêu nghề, yêu học trò cô luôn cố gắng mang lại nhiều điều tốt đẹp nhất đến với học sinh của mình.  Chính vì vậy qua bài học yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên, cô giáo muốn học sinh chủ động vận dụng linh hoạt và sáng tạo kiến thức vào cuộc sống; Hiểu thiên nhiên bao gồm những gì? Vai trò của thiên nhiên? Những hành động phá hoại thiên nhiên và hậu quả những hành vi đó đem lại. Từ kiến thức bài học, học sinh có những hoạt động phù hợp bảo vệ và sống hòa hợp với thiên nhiên.

Một số hình ảnh trong tiết dạy!