Cuộc thi Sáng tác về Thầy giáo Chu Văn An do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức trong nhóm các trường mang tên Chu Văn An tại Hà Nội. 

Các hình thức bài thi gồm có (chi tiết trong file Thể lệ cuộc thi)

1) Bài viết tìm hiểu

2) Kể chuyện: video clip 

3) Sân khấu hóa: tiểu phẩm (nộp clip)

4) Truyện tranh 

5) Tranh vẽ

6) Sáng tạo khác (làm mô hình, nặn tượng, viết thư pháp ...)

Do điều kiện thực tế, BTC điều chỉnh lại thời gian tổ chức:

A -  Vòng thi Sơ khảo:                   

- Nhận tác phẩm dự thi: 15 - 18/10/2020.                                      

- Chấm điểm và công bố kết quả: 20 - 25/10/2020.                                

 B - Vòng thi Chung khảo:                

 - Nhận tác phẩm dự thi:  26-28/10/2020.                                     

 - Chấm điểm và công bố kết quả: 01 - 05/11/2020.   

Tất cả các sản phẩm của trường mình tham gia sẽ nộp lại cho thầy Phan Thanh Khánh chậm nhất vào 17/10/2020.

Down load - Kế hoạch cuộc thi - Kế hoạch.pdf

Down load - Thể lệ cuộc thi - Thể lệ cuộc thi.pdf