Chúc mừng những em học sinh có tên trong danh sách đã nhận được học bổng xanh trong tháng 11.

Hy vọng các em học sinh sẽ cố gắng hơn nữa để đạt những thành tích cao!.