1. Kiểm tra học kỳ các môn theo từng lớp.
 2.  Ngày 03, 04/6/2020: Kiểm tra 03 môn chung theo Phòng GD&ĐT:

  STT

  MÔN

  THỨ/NGÀY

  GIỜ

  GHI CHÚ

  1

  Toán K9

  Ngoại ngữ K9

  Thứ Tư, 03/6/2020

  7h30-9h00

  9h30-10h30

  HS khối 9 kiểm tra học kỳ tại 2 cơ sở; HS khối 7 nghỉ học;

  HS Hệ Cambridge học bình thường

  2

  Ngữ văn K9

  Thứ Năm, 04/6/2020

  7h30-9h00