ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI VÀ XÉT TỐT NGHIỆP SONG NGỮ TIẾNG PHÁP.
Sở GDĐT Hà Nội chính thức thông báo điều chỉnh thời gian thi và xét tốt nghiệp Chương trình song ngữ tiếng Pháp cấp THCS năm học 2020-2021 đến thời gian phù hợp để tổ chức kỳ thi an toàn.
Căn cứ tình hình thực tế, Sở GDĐT sẽ có thông báo mới.

File đính kèm: 1834-SGDĐT-QLT(26.05.2021_11h44p30)_signed.pdf