Chúc mừng các bạn học sinh đã đạt học bổng xanh tháng 5- năm học 2019-2020

Danh sách học sinh đạt học bổng xanh:  HBX T5.pdf