Hai bạn học sinh trường mình là Trần Hoàng Bách lớp 6A2 và Trần Phúc Nguyên lớp 6C2 được Mặt trận Tổ Quốc cảm ơn vì đã quyên góp ủng hộ phòng chống dịch. Chu2 cảm ơn và tự hào về đóng góp của các bạn!

Các member khác của Chu2, các bạn cũng có nhiều cách khác nhau để chung tay phòng chống Covid-19, chúng mình hãy cùng chia sẻ với page nhé!