Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; Thực hiện chỉ đạo của UBND Quận Tây Hồ, phòng Giáo dục và Đào tạo quận về tổ chức chương trình hoạt động học tập ngoại khóa, trải nghiệm - nghiên cứu thực tế và giáo dục kĩ năng sống cho học sinh năm học 2019 - 2020; Căn cứ thực tế nhà trường và nhu cầu của học sinh với sự đồng thuận của cha mẹ học sinh; Căn cứ năng lực cán bộ - giáo viên - nhân viên nhà trường; Trường THCS Chu Văn An đã tổ chức cho học sinh học tập ngoại khóa, trải nghiệm - nghiên cứu thực tế, giáo dục kĩ năng sống lần thứ nhất năm học 2019 – 2020 vào ngày 29 tháng 10 năm 2019.

Qua buổi hoạt hoạt động học tập ngoại khóa, trải nghiệm - nghiên cứu thực tế và giáo dục kĩ năng sống học sinh đã được thực hiện lễ dâng hương tại đền thờ thầy Chu Văn An tại Chí Linh, Hải Dương; Tìm hiểu một số nét văn hóa truyền thống của đồng bào Tày, Khai hội “ Lồng tồng” tại khu bảo tồn sinh thái Thái Hải - Thái Nguyên; Tham gia các hoạt động trải nghiệm dân gian như: xem múa rối nước, trải nghiệm làm bánh trôi, tập làm ông đồ, trải nghiệm bắt cá, tập làm gốm, làm mô hình cối giã gạo, làm bánh nếp, trải nghiệm làm bác nông dân, trải nghiệm một số nét văn hóa truyền thống, nướng gà, nấu cơm niêu theo phương pháp của đồng bào, hóa thân thành người Tày….. Tham gia các hoạt động vui chơi – văn hóa văn nghệ như: nhảy hiện đại, ca hát, đi cà kheo, ném còn…tại hai địa điểm Khu du lịch Quảng Ninh Gate và khu bảo tồn sinh thái Thái Hải - Thái Nguyên.