Thực hiện thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/1/2016 của Bộ Nội vụ và công văn số 3555/HDLT/SGDĐT-CĐN ngày 16/8/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội, Công đoàn ngành giáo dục hà Nội về hướng dẫn các đơn vị trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị CB, CC, VC và Hội nghị Người lao động năm học 2019 - 2020. Được sự nhất trí của Chi ủy, Ban giám hiệu. Hôm nay, trường THCS Chu Văn An tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, người lao động năm học 2019 - 2020 nhằm kiểm điểm Nghị quyết Hội nghị CBCC,VC, người lao động năm học 2018 - 2019, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020.

Phương hướng chung của KH năm học 2019-2020:

  1. Tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; đảm bảo an ninh trường học, an toàn cho học sinh và giáo viên;
  2. Giáo dục nếp sống Văn minh - Thanh lịch - Hiện đại: Nâng cao vai trò của Ban giáo dục đạo đức học sinh; Nâng cao năng lực của đội ngũ GV chủ nhiệm lớp, đội ngũ GV làm công tác tư vấn tâm lý học đường; Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong nhà trường trong việc quản lí, giáo dục đạo đức học sinh; Coi trọng việc phối hợp với gia đình và các lực lượng giáo dục để giúp HS tự giác thực hiện nếp sống văn minh, biết giữ gìn vệ sinh môi trường mọi lúc, mọi nơi, biết tôn trọng những người xung quanh trong các hoạt động chung, đặc biệt tập trung vào việc giảm ô nhiễm tiếng ồn.
  3. Cá biệt hóa giáo dục từng học sinh, từng hoàn cảnh, quan tâm đến giáo dục học sinh đặc biệt; Thực hiện tốt các tiết Giáo dục Ngoài giờ lên lớp, các tiết dạy Kỹ năng sống (chương trình GAIA), góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.
  4. Thực hiện đổi mới sinh hoạt nhóm chuyên môn: Xây dựng các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) và kiểm tra, đánh giá (KTĐG) tích cực theo định hướng phát triển năng lực học sinh; chuẩn bị tốt cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.
  5. Dạy học cơ bản, toàn diện và trọng tâm; nâng cao chất lượng giáo dục học sinh đại trà; tăng cường chất lượng công tác phụ đạo học sinh yếu kém đặc biệt là với khối 9; tiếp tục phát huy thế mạnh trong bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên giỏi.
  6. Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh, rút kinh nghiệm công tác tổ chức hướng dẫn ôn tập cho HS lớp 9; ôn luyện kĩ càng theo chuẩn kiến thức kĩ năng của từng khối lớp, theo hệ thống câu hỏi trực tuyến 7 môn văn hóa lớp 8, 9 cấp THCS; chuẩn bị thật tốt cho việc tiếp tục đổi mới thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021.
  7. Thực hiện dạy học Tiếng Anh theo chương trình mới, duy trì chất lượng dạy học Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp) trong nhà trường. Rút kinh nghiệm sau một năm thực hiện Đề án thí điểm dạy chương trình song bằng Cambridge trong nhà trường để tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện chương trình theo phân công của Sở GD&ĐT.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường quyêt tâm thực hiện tốt Kế hoạch năm học 2019-2020.