1. Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn Toán: TOÁN_THCS.pdf.pdf

2.Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn Ngữ Văn: NGỮ VĂN_THCS.pdf.pdf

3.Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn Ngoại ngữ : TIẾNG ANH_THCS.pdf.pdf;TIẾNG NHẬT_THCS.pdf.pdf ; TIẾNG PHÁP_THCS.pdf.pdf

4. Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn Vật Lý : VẬT LÍ_THCS.pdf.pdf

5. Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn Hóa : HÓA HỌC _THCS.pdf.pdf

6.Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn Sinh học: SINH HỌC_THCS.pdf.pdf

7. Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn Lịch sử: SỬ_THCS.pdf.pdf

8. Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn Địa lý: ĐỊA LÍ_THCS.pdf.pdf

9. Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn GDCD: GDCD_THCS.pdf.pdf

10.Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn Công nghệ: CÔNG NGHỆ_THCS.pdf.pdf

11. Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn Tin học: TIN HỌC_THCS.pdf.pdf