Toàn thể thầy cô giáo nhà trường gửi tới các con học sinh 4 khối nội dung ôn tập tuần 10/2/2020 đến 15/2/2020

Hướng dẫn học khối 6 - Tải về tại đây HƯỚNG DẪN HỌC_KHỐI 6 _THCS CVA (TUẦN TỪ 10-15.2).doc

Hướng dẫn học khối 7 - Tải về tại đây HƯỚNG DẪN HỌC_KHỐI 7 _THCS CVA (TUẦN TỪ 10-15.2).doc

Hướng dẫn học khối 8 - Tải về tại đây HƯỚNG DẪN HỌC_KHỐI 8 _THCS CVA (TUẦN TỪ 10-15.2).doc

Hướng dẫn học khối 9 - Tải về tại đây HƯỚNG DẪN HỌC_KHỐI 9 _THCS CVA (TUẦN TỪ 10-15.2) (1).doc