Hướng dẫn học tuần TỪ 27/4 đến 02/5/2020 - Khối 6: HƯỚNG DẪN HỌC_KHỐI 6 _THCS CVA (TUẦN TỪ 27.4 ĐẾN 02.5).pdf

Hướng dẫn học tuần TỪ 27/4 đến 02/5/2020 - Khối 7:HƯỚNG DẪN HỌC_KHỐI 7 _THCS CVA (TUẦN TỪ 27.4 ĐẾN 02.5).pdf

Hướng dẫn học tuần TỪ 27/4 đến 02/5/2020 - Khối 8:HƯỚNG DẪN HỌC_KHỐI 8 _THCS CVA (TUẦN TỪ 27.4 ĐẾN 02.5).pdf

Hướng dẫn học tuần TỪ 27/4 đến 02/5/2020 - Khối 9: HƯỚNG DẪN HỌC_KHỐI 9 _THCS CVA (TUẦN TỪ 27.4 ĐẾN 02.5).pdf

1. HS xem trước nội dung bài học, chuẩn bị sách vở để học các bài giảng trên các kênh Đài Truyền hình Hà Nội.

 2. Học trên phần mềm zoom theo Thời khóa biểu 

3. HS tiếp tục truy cập trang thanhedu.com để xem các Video hướng dẫn học và làm bài kiểm tra đánh giá.

4. HS truy cập Trang http://study.hanoi.edu.vn để thi trực tuyến môn Tiếng Anh: Đề số 3 (Chương 4: Ôn tập); Thời gian làm bài: từ ngày 27/4 đến 01/5.