Các thầy cô gửi các con học sinh cả 4 khối lớp tài liệu ôn tập tuần từ 3/2/2020 - 9/2/2020.

Hướng dẫn ôn tập các môn khối 6  tải - về tại đây: HƯỚNG DẪN HỌC_KHỐI 6 _THCS CVA (TUẦN TỪ 03-08.2).doc

Hướng dẫn ôn tập các môn khối 7- tải về tại đây: HƯỚNG DẪN HỌC_KHỐI 7 _THCS CVA (TUẦN TỪ 03-08.2).doc

Hướng dẫn ôn tập các môn khối 8 - tải về tại đây: HƯỚNG DẪN HỌC_KHỐI 8 _THCS CVA (TUẦN TỪ 03-08.2).doc

Hướng dẫn ôn tập các môn khối 9 - tải về tại đây: HƯỚNG DẪN HỌC_KHỐI 9 _THCS CVA (TUẦN TỪ 03-08.2).doc