kehoachtrienkhaiduthilienhoanphim.pdf

mau don ca nhan dang ky thi LHP 2019.doc

mau don to chuc dang ky thi LHP 2019.doc

Căn cứ Kế hoạch số 174/PGD&ĐT ngày 3 tháng 8 năm 2019 của Phòng GD&ÐT quận Tây Hồ về việc triển khai Liên hoan phim toàn quốc về an toàn g1ao thông năm 2019;

Trường THCS Chu Văn An xây dựng kế hoạch triển khai tham gia dự thi Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2019 như sau:

I. NỘI DUNG VÀ THỂ LOẠI PHIM

 1. Nội dung

Phim tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2019 (LHP/ATGT/2019) phải thể hiện rõ chủ đề “Đã uống rượu bia — không lái xe”, tập trung các nội dung chủ yếu: thực trạng về quản lý lái xe và trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong việc kiểm soát đội ngũ lái xe; thực trạng chấp hành pháp luật về TTATGT của người điều khiển phương tiện; vấn đề mất an toàn gia thông, tai nạn giao thông do người lái xe sử dụng rượu bia, những nguy cơ, hệ lụy, tác động tiêu cực đến xã hội từ những vụ TNGT thảm khốc do lái xe sử dụng rượu bia; những giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người điều khiển phương tiện...

 1. Thể loại

Các tác phẩm dự thi thuộc 03 thể loại:

 • Phóng sự;
 • Khoa giáo;
 • Clip ngắn về an toàn giao thông gọi tắt là “Ống kính giao thông”.

I. ĐÓI TƯỢNG DỰ THI

 • Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường
 • Học sinh các lớp 6, 7, 8, 9 

III.ĐIỀU KIỆN PHIM DỰ THI

 1. Cá nhân, nhóm tác giả (không quá 05 người) phải có đơn đăng kí dự thi.
 2. Mỗi tô chức và cá nhân đăng ký và gửi phim dự thi trực tiếp với Ban tổ chức Liên hoan phim, số lượng không quá 01 phim đối với mỗi thể loại.
 3. Phim phóng sự thời lượng không dài quá 07 phút; phim khoa giáo không dài quá 15 phút; elip ngắn về an toàn giao thông gọi tắt là “Ông kính giao thông” có thời lượng không quá 02 phút. Phim phải sản xuất trong năm 2018, 2019 và chưa đạt giải bất cứ cuộc thi nào khác. Ban tổ chức khuyến khích phim gửi sớm và đã phát sóng trên Đài Truyền hình trung ương và địa phương. Những phim này được Ban tổ chức xem xét cộng thêm điểm khi xét giải.
 4. Tất cả các phim dự thi phải được số hóa theo chuẩn HD 1080i với định dạng phố biến MPEG - 2.
 5. Phim dự thi phải đảm bảo chất lượng về nội dung và kỹ thuật (hình ảnh và âm thanh). Mỗi phim một đĩa DVD (USB hoặc ỗ cứng) riêng. Phim dự thi phải dán nhãn, ghi rõ (đơn vị dự thị, tên phim, thể loại, thời lượng chiếu, ngày gử)).
 6. Tác giả, nhóm tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền của phim dự thi.