LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 

 

  1. KIỂM TRA CÁC MÔN KHÔNG TẬP TRUNG:

- Thời gian kiểm tra: Từ 11/3/2021 đến 17/3/2021

- Các môn kiểm tra: Thể dục, Nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Tin học, Ngoại ngữ 2*.

* Các lớp hệ song ngữ Tiếng Pháp và Hệ Tiếng Nhật khối 6, 7, 8 kiểm tra Tiếng Anh, khối 9 kiểm tra môn Ngoại ngữ còn lại.

 

  1. KIỂM TRA CHUNG TOÀN QUẬN:

- Thời gian kiểm tra: Ngày 18, 19/3 (Khối 8, 9); Ngày 23, 24/3 (Khối 6, 7)

- Các môn kiểm tra: Kiểm tra 3 môn Toán; Ngữ văn; Ngoại ngữ, Lịch sử.

Các lớp hệ song ngữ Tiếng Pháp và Hệ Tiếng Nhật kiểm tra Ngoại ngữ 1

 

TT

MÔN

Thời gian

Ghi chú

1

Kiểm tra môn Toán  khối 9

Kiểm tra môn ngoại ngữ khối 9

7h30-9h00 ngày 18/3/2021

9h30-10h30 ngày 18/3/2021

HS khối 6, 7  nghỉ học

Lớp 6, 7, 8 Hệ Cam học sáng

2

Kiểm tra môn Toán  khối 8

Kiểm tra môn ngoại ngữ khối 8

13h30-15h00 ngày 18/3/2021

15h30-16h30 ngày 18/3/2021

3

Kiểm tra môn Ngữ văn khối 9

Môn Lịch sử khối 9

7h30-9h00 ngày 19/3/2021

9h30-10h30 ngày 19/3/2021

4

Kiểm tra môn Ngữ văn khối 8

Môn Lịch sử Khối 8

13h30-15h00 ngày 19/3/2021

15h30-16h30 ngày 19/3/2021

5

Kiểm tra môn Toán  khối 7

Kiểm tra môn ngoại ngữ khối 7

7h30-9h00 ngày 23/3/2021

9h30-10h30 ngày 23/3/2021

HS khối 8, 9

nghỉ học

Lớp 6, 8 Hệ Cam học sáng

6

Kiểm tra môn Toán  khối 6

Kiểm tra môn ngoại ngữ khối 6

13h30-15h00 ngày 23/3/2021

15h30-16h30 ngày 23/3/2021

7

Kiểm tra môn Ngữ văn khối 7

Môn Lịch sử khối 7

7h30-9h00 ngày 24/03/2021

9h30-10h30 ngày 24/03/2021

8

Kiểm tra môn Ngữ văn khối 6

Môn Lịch sử khối 6

13h30-15h00 ngày 24/03/2021

15h30-16h30 ngày 24/03/2021

 

C. KIỂM TRA CÁC MÔN TẬP TRUNG THEO LỚP:

- Thời gian kiểm tra: Từ 24/3/2021 đến 29/3/2021

- Các môn kiểm tra: Vật lí, Địa lí, Sinh học, Giáo dục công dân, Hóa học (8, 9).

STT

MÔN

THỨ/NGÀY

GIỜ KIỂM TRA

Khối 8, 9

Khối 6, 7

1

GDCD

Thứ Năm, 25/3/2021

7h30 – 8h30

13h00 – 14h00

Tiết 4, 5 học bình thường

Tiết 1, 3

Các tiết còn lại học bình thường

2

Địa lí

9h00 – 10h00

14h30 – 15h30

9h00 – 10h00

14h30 – 15h30

3

Sinh học

Thứ Sáu, 26/3/2021

Tiết 4, 5 học bình thường

7h30 – 8h30

13h00 – 14h00

7h30 – 8h30

13h00 – 14h00

4

Môn Vật lí

9h00 – 10h00

14h30 – 15h30

9h00 – 10h00

14h30 – 15h30

5

Hóa học 8, 9

Thứ Hai, 29/3/2021

7h30 – 8h30

13h00 – 14h00

Học bình thường