Học sinh có mặt tại phòng thi: Trước mỗi ca thi 20 phút

Thời gian: Chủ Nhật, 09 tháng 2 năm 2020

 

THỜI GIAN LÀM BÀI

MÔN THI

PHÒNG THI

Buổi sáng

7h30 – 9h00

Toán 8

1, 2

Tiếng Anh 8

3, 4, 5

Ngữ Văn 8

6, 7

Tiếng Nhật 8

8

Tiếng Pháp 8

15

Toán 6

9, 10, 11, 12

Ngữ Văn 6

13, 14

Buổi sáng

9h30 – 11h00

Ngữ Văn 7

16, 17, 18

Toán 7

19, 20, 21, 22

Buổi chiều

13h30 - 15h00

Tiếng Anh 6

23, 24, 25, 26, 27, 28

Tiếng Anh 7

29, 30, 31, 32

Buổi chiều

15h30 – 17h00

GDCD 8

33, 34

Hóa học 8

35, 36

Địa lý 8

37

Sinh học 8

38, 39

Vật lý 8

40, 41

Lịch sử 8

42

Tin học 8

43