Do tình hình Covid-19 nên hiện kho máu đang thiếu số lượng lớn, Nhà trường xin gửi thư kêu gọi CB, GV, NV cùng CMHS tham gia Hiến máu tình nguyện đợt này. Thời gian: 7h15 - 11h00, thứ Bảy, 24/4/2021.

Địa điểm: THCS Đông Thái - 149 Trích Sài.

 Trân trọng!