KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC

Khi học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19

Tải thời khóa biểu tại đây: TKB_HKII_4.5-16.5_(03.5).xlsx

 

   1. Giai đoạn từ 04/5/2020 đến khi hết qui định về giãn cách:  

Dạy học trực tiếp theo thời khóa biểu kết hợp với dạy học trực tuyến, đảm bảo giãn cách sĩ số học sinh trong lớp. Cụ thể như sau:

  1. Dạy học trực tiếp tại trường ở cả hai cơ sở:

Mỗi lớp chia làm 02 nhóm, mỗi nhóm học trực tiếp 3 buổi trong tuần:

+ Nhóm 1: học Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu

+ Nhóm 2: học Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy.

    ​​​​​​​2. Dạy học trực tuyến

  • Thời gian: Các buổi học sinh không đến trường học trực tiếp;
  • Thực hiện:

+ Các bộ môn Toán Pháp, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Nghề Tin học dạy trái ca tổ chức dạy trực tuyến (để học sinh chỉ học trực tiếp 01 buổi/ngày).

3. ​​​​​​​Các lớp Cambridge dạy đủ số tiết hệ Cambridge, giảm số tiết trong chương trình Việt Nam để học tất cả các buổi sáng trong tuần và không bán trú.

  1. 4Giảm tiết sinh hoạt ngoài giờ lên lớp, Chào cờ đầu tuần được tổ chức ngay trong các lớp học. Thời gian đón học sinh đến trường buổi sáng từ 7h00 đến 7h30, buổi chiều từ 13h00 đến 13h30 (không yêu cầu đến trước 15 phút truy bài).
  2. 5. Mỗi buổi học sắp xếp để các lớp không tan học cùng một một thời điểm (½ số lớp học tan học hết tiết 4, ½ số lớp học tan học hết tiết 5; Nếu tất cả các lớp cùng tan học thì điều chỉnh thời gian giờ ra chơi để bố trí cho HS tan lệch nhau 10 phút).
  3. 5. Lịch cụ thể:
  4. - Buổi sáng: Khối 7, 9 ; Tiết 1 từ 7h30; Hết tiết 4: 10h55, hết tiết 5: 11h45.
  5. - Buổi chiều: Khối 6, 8; Tiết 1 từ 13h30; Hết tiết 4: 16h55, hết tiết 5: 17h45.
  6.