THCS Chu Văn An thông báo điểm bổ sung song bằng năm 2019-2020
Địa điểm học tại: 130 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội