THÔNG BÁO

Tham gia sân chơi "Đấu trường Toán học" dành cho học sinh các trường THCS trên địa bàn quận Tây Hồ năm học 2021-2022

 

Hình thức tổ chức và thời gian triển khai

  • Hình thức tổ chức: Thi đấu trực tuyến qua hệ thống www.vio.edu.vn.
  • Thời gian triển khai: Từ tháng 11/2021 đến tháng 04/2022.
  • Tổng số vòng thi:14 vòng, cụ thể:

+ Vòng loại (Tháng 11/2021 đến tháng 1/2022): 12 vòng, lịch chi tiết các vòng thi:

Vòng sơ loại

Ngày thi

Thời gian thi

Vòng 1

Ngày: 08/11/2021 (Thứ Hai)

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 20h40 - 21h00

Vòng 2

Ngày: 15/11/2021 (Thứ Hai)

Vòng 3

Ngày: 18/11/2021 (Thứ Hai)

Vòng 4

Ngày: 22/11/2021 (Thứ Hai)

Vòng S

Ngày: 29/11/2021 (Thứ Hai)

Vòng 6

Ngày: 06/12/2021 (Thứ Hai)

Vòng 7

Ngày: 13/12/2021 (Thứ Hai)

Vòng 8

Ngày: 20/12/2021 (Thứ I-Iai)

Vòng 9

Ngày: 27/12/2021 (Thứ Hat)

Vòng 10

Ngày: 03/01/2022 (Thứ Hai)

Vòng 11

Ngày: 10/01/2022 (Thứ Hai)

Vòng 12

Ngày: 17/01/2022 (Thứ Hai)

+ Vòng Chung kết cấp Trường (dự kiến thứ Năm - Ngày 24/02/2022): 01  vòng

+ Vòng Chung kết cấp Quận (dự kiến thứ Sáu - Ngày 11/03/2022): 01 vòng

  1. Thể lệ và hình thức thi đấu:
  • Cấu trúc đề: 50 câu hỏi/vòng thi;
  • Nội dung: 50 câu hỏi Toán học, IQ;
  • Thời gian: 20 phút/vòng thi: Hệ thống chỉ mở đúng 20 phút, học sinh vào muộn sẽ bị giảm thời gian làm bài; Học sinh bỏ qua vòng lọai sẽ không được làm lại phải chờ đến vòng thi tiếp theo vào tuần sau; Học sinh khối lớp nào chỉ được tham gia vòng thi của khối lớp đó.
  • Hình thức thi đấu các vòng:

+ Vòng loại: Học sinh tham gia trực tuyến tại nhà. Kết thúc vòng loại, hệ thống sẽ bảng xếp hạng theo tiêu chí: Tổng điểm thời gian làm bài của học sinh. Căn cứ vào kết quả của Bảng xếp hạng, BTC sẽ giải thưởng cho học sinh.

+ Vòng Chung kết cấp trường:

Đối tượng tham gia: Học sinh tổng điểm của 12 vòng loại đạt từ 250      điểm trở lên và được nhà trường lựa chọn;

Hình thức: Tham gia online tập trung tại các trường;

Kết thúc vòng cấp Trường, hệ thống sẽ có bảng xếp hạng theo tiêu chí: Tổng điểm thời gian làm bài của học sinh.

Căn cứ vào kết quả xếp hạng, n trường chọn 30% học sinh đã tham dự vòng Chung kết cấp Trường.

3. Đăng ký: HS dự thi đăng ký chậm nhất 14/10/2021

- Các thầy cô chủ nhiệm gửi Thông báo tới PHHS và HS quan tâm.

- HS đăng ký với giáo viên bộ môn Toán (theo mẫu đính kèm)

- Giáo viên bộ môn Toán lập danh sách HS đăng ký sân chơi “Đấu trường Toán học” qua email thuyanh410@gmail.com  muộn nhất 15/10/2021.

Thông tin chi tiết về hoạt động theo file đính kèm: 46 KH-PGDĐT_signed.pdf

Trân trọng!