Thông báo Điều chỉnh một số lịch kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

 Điều chỉnh một số lịch kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Xin mời xem chi tiết phía dưới:

Tài liệu đính kèm: Tải về

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ LỊCH KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

 

Xin mời xem chi tiết trong tài liệu sau:

Doc 06-11-2019 17-41-00.signed.pdf