Điều chỉnh một số lịch kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Xin mời xem chi tiết phía dưới:

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ LỊCH KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

 

Xin mời xem chi tiết trong tài liệu sau:

Doc 06-11-2019 17-41-00.signed.pdf