THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 – CẤP QUẬN

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

1. Thời gian thi: Thứ tư, 13/11/2019

Sáng: Văn, Toán, Ngoại ngữ ( Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật)

Chiều: Các môn còn lại.

Thời gian làm bài: 150 phút.

2. Địa điểm thi: Trường THCS Xuân La (34 Xuân La, Tây Hồ)

3. Giờ thi cụ thể:

* Buổi sáng:

+ Tập trung học sinh: 7h20p.

+ Khai mạc: 7h30phút.

+ Thí sinh vào phòng thi: 7h45phút.

+ Phát đề: 8h00phút

+ Tính giờ làm bài: 8h05phút

+ Hết giờ làm bài: 10h35phút

* Buổi chiều:

+ Tập trung, học sinh vào phòng thi: 13h30p

+ Thí sinh vào phòng thi: 13h45p

+ Phát đề: 14h00p

+ Tính giờ làm bài: 14h05p

+ Hết giờ làm bài: 16h35p.

Học sinh mang theo “THẺ DỰ THI” (Dán ảnh, ghi đủ thông tin, Ký duyệt, đóng dấu). 

                                                                                                  BAN GIÁM HIỆU