Bắt đầu từ ngày 8/10/2018 học sinh sẽ học theo thời khóa biểu mới.

Chú ý:

1. Địa điểm: 130 Thụy Khuê- Tây Hồ- Hà Nội:

                - Buổi sáng: bắt đầu tiết 1 lúc 7h30 phút; kết thúc vào 11h45 phút. Học sinh có mặt tại trường vào 7h15 phút.

                - Buổi chiều: bắt đầu tiết 1 lúc 13h; kết thúc vào 17h15 phút. Học sinh có mặt tại trường vào 12h45 phút.

2. Địa điểm: 149 Trích Sài ( Trường THCS Đông Thái):

               - Buổi sáng: bắt đầu tiết 1 lúc 7h30 phút; kết thúc vào 11h45 phút. Học sinh có mặt tại trường vào 7h15 phút.

              - Buổi chiều: bắt đầu tiết 1 lúc 13h 15 phút; kết thúc vào 17h30 phút. Học sinh có mặt tại trường vào 13h.

Trân trọng thông báo!