UBND QUẬN TÂY HỒ

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /TB-THCSCVA

Thuỵ Khuê, ngày 15  tháng 7  năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6

Năm học 2020 – 2021

I. Những qui định chung:

1.Về hồ sơ tuyển sinh:

- Đơn xin dự tuyển vào THCS (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp;

- Bản chính học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ;

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, huyện, thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn;

- Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có).

- Học sinh hệ song ngữ tiếng Pháp cần có thêm bản chính học bạ song ngữ tiếng Pháp bậc tiểu học;

- Học sinh hệ song bằng Cambridge & THCS Việt Nam cần có thêm phiếu báo điểm kiểm tra năng lực;

    2. Độ tuổi học sinh:

- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi ( sinh năm 2009 ) ;

- Những trường hợp đặc biệt :

   + Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học;

  + Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định;

- Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

3.   Chỉ tiêu tuyển sinh

Loại hình

Số lớp

Số học sinh

Hệ song ngữ tiếng Pháp

01

50

Hệ song bằng Cambridge và THCS Việt Nam

02

50

Học sinh THCS theo tuyến

11

495

II. Các hình thức tuyển sinh:

          1. Tuyển sinh lớp 6 chương trình song ngữ tiếng Pháp

          - Đối tượng dự tuyển: Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiếng Pháp song ngữ tại trường TH Nghĩa Tân (được phân tuyến vào học tại trường THCS Chu Văn An) và TH Phú Thượng, có đủ các điều kiện tuyển sinh vào lớp 6 theo quy chế tuyển sinh hiện hành; Có điểm đánh giá định kỳ song ngữ tiếng Pháp học lực cuối năm học lớp 5 đạt từ 6,0 trở lên.

          - Thời gian nộp hồ sơ: từ 07/8/2020 đến 09/08/2020  nhận hồ sơ học sinh tại trường THCS Chu Văn An.

          2. Tuyển sinh theo Đề án “Thí điểm đào tạo Chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge”

          - Phương thức tuyển sinh: thi tuyển

          - Đối tượng dự tuyển: Những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và bản thân hoặc cha hoặc mẹ có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

          - Học sinh nhận đơn và đăng ký dự thi tại các trường tiểu học nơi học sinh đang theo học trước ngày 24/6/2020.

          - Kiểm tra đánh giá năng lực vào ngày 23/7/2020.

          - Những học sinh trúng tuyển, cha mẹ học sinh làm thủ tục nhập học từ ngày 01/08/2020 đến hết ngày 03/08/2020.

 - Nếu hạ điểm chuẩn sẽ tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh từ 05/08/2020 đến hết 07/08/2020.

3. Tuyển sinh theo tuyến

          -  Phương thức tuyển sinh: xét tuyển.

          - Đối tượng dự tuyển: Những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, có hộ khẩu thường trú tại phường Thuỵ Khuê.

           - Thời gian tuyển sinh:

          + Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Từ ngày 07/08/2020 đến hết ngày 09/08/2020.

          + Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 13/08/2020 đến hết ngày 15/08/2020.

- Với những trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến, Cha mẹ học sinh có thể đến đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh thành công cho đến hết ngày 15/08/2020.

- Sau ngày 15/08/2020, nếu tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu giao, nhà trường sẽ báo cáo phòng GD&ĐT quận Tây Hồ để phòng báo cáo UBND quận Tây Hồ để cho phép nhà trường tuyển sinh đủ chỉ tiêu từ ngày 18/08/2020 đến hết ngày 20/08/2020.

  1.  Các bước thực hiện khi đăng ký trực tuyến:

          Bước 1. Cha mẹ học sinh nhận mã số đăng ký tuyển sinh cho HS tại trường tiểu học (nơi HS học năm học 2019 - 2020 tại Hà Nội).

          Bước 2. Cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua internet tại trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/, phần mềm đảm bảo việc cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh đúng tuyến.

          + Nếu cha mẹ HS có đủ điều kiện về công nghệ thông tin (năng lực hiểu biết; có trang bị máy tính, iPAD ...) có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại nhà;

          + Nếu cha mẹ HS không có đủ điều kiện về công nghệ thông tin có thể đến địa điểm có máy tính kết nối internet để đăng ký trực tuyến.

          Bước 3. Sau khi đăng ký xong, cha mẹ HS nhập địa chỉ email cá nhân, phần mềm sẽ thông báo cho cha mẹ HS biết kết quả đăng ký trực tuyến và gửi thông báo kết quả đăng ký tuyển sinh qua email cá nhân.

          Bước 4. Nhà trường xét duyệt danh sách đăng ký tuyển sinh theo hướng dẫn tuyển sinh ; thu hồ sơ tuyển sinh theo thời gian quy định từ ngày 07/08/2020 đến ngày 15/08/2020.

III.  Về trình tự nộp hồ sơ tại trường:

          - Đến bàn Đón tiếp tại tầng 1 để được hướng dẫn và hỗ trợ.

          - Điền đầy đủ các thông tin và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định.

          - Nộp hồ sơ tại Bàn thu hồ sơ khu vực tầng 2.

          - Nhận đồng phục học sinh tại tầng 2 (học sinh có mặt để nhà may đo kích thước).

IV. Chú ý:

  - Những học sinh có nguyện vọng học lớp tiếng Nhật, cha mẹ học sinh cần ghi rõ vào Phiếu khảo sát thông tin học sinh. Nhà trường sẽ căn cứ nguyện vọng và kết quả học tập của học sinh ở bậc Tiểu học để tuyển chọn học sinh vào lớp tiếng Nhật.

  - Những học sinh có những năng khiếu hoặc những vấn đề  đặc biệt về sức khỏe, Cha mẹ cần ghi đầy đủ thông tin vào Phiếu khảo sát thông tin học sinh và nộp kèm bản phôtô những chứng nhận để nhà trường có thông tin cho việc quản lý và giáo dục học sinh.

                                                                                                                       

                                                                             T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                                CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                                        Đặng Việt Hà