Thông báo về chương trình khai giảng năm học 2020-2021 và các biện pháp trong phòng chống dịch Covid 19 trong trường học:

download tại đây: TB 05.pdf