UBND QUẬN TÂY HỒ

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

 

THÔNG BÁO

V/v khảo sát chất lượng môn Toán – Ngữ văn lớp 9

 

  1. Môn khảo sát: Ngữ văn, Toán
  1. Thời gian, địa điểm và hình thức khảo sát:

Khảo sát theo hình thức tự luận, HS làm bài tại Hội đồng coi thi khảo sát, thời gian làm bài 120 phút:

Thứ Năm, 25/9/2020

Sáng: 7h30 – 10h05:      Khảo sát môn Ngữ văn

Chiều: 13h45 – 16h05: Khảo sát môn Toán

HS có mặt tại địa điểm thi khảo sát THCS Đông Thái, THCS Xuân La, THCS Nhật Tân trước giờ thi 15 phút.

1

Khảo sát môn Ngữ văn

Sáng Thứ Năm, 25/6/2020

7h30: Tập trung HS

7h45: Gọi HS vào phòng thi

8h00: Phát đề

8h05: Tính giờ làm bài

10h05: Hết giờ làm bài

HS xem danh sách dự thi

địa điểm thi

2

Khảo sát môn Toán

Chiều Thứ Năm, 25/6/2020

13h45: Gọi HS vào phòng thi

14h00: Phát đề

14h05: Tính giờ làm bài

16h05: Hết giờ làm bài