Học sinh toàn trường nghỉ học phòng, chống dịch nCoV từ thứ Hai 10/2 đến hết 16/2/2020

Học sinh tự học ở nhà theo Hướng dẫn học (Tuần từ 10/2 đến 15/2/2020) - nhà trường sẽ cập nhật sớm.
Học sinh các lớp hệ Cambridge tham gia các tiết học online trên hệ thống epconlinelab theo lịch (được gửi qua email của PHHS); học sinh tự ôn tập các kiến thức đã học để kiểm tra giữa kỳ II các môn Cambridge từ 17/2 đến 21/2/2020.