THÔNG BÁO

THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 – CẤP THÀNH PHỐ

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

1. Thời gian thi: Thứ Tư, 08/01/2020

Buổi sáng: Thi Học sinh giỏi 12 môn văn hóa lớp 9 (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, GDCD, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tin học).

Thời gian làm bài: 150 phút.

Buổi chiều: Thi Học sinh giỏi các môn khoa học (IJSO) lớp 9.

Thời gian làm bài: 135 phút.

2. Địa điểm thi: Trường THCS Xuân La (34 Xuân La, Tây Hồ)

3. Giờ thi cụ thể:

* Buổi sáng:

+ Tập trung học sinh: 7h00.

+ Hết giờ làm bài: 10h35.

* Buổi chiều:

+ Tập trung, học sinh vào phòng thi: 13h00.

+ Hết giờ làm bài: 16h20.

Học sinh mang theo :

  1. THẺ DỰ THI (Dán ảnh, ghi đủ thông tin, Ký duyệt, đóng dấu).
  2. Đồ dùng học tập: Chuẩn bị một loại bút viết, một màu mực (không dùng mực đỏ) và các đồ dùng học tập khác (máy tính cầm tay, compa, thước kẻ, Atlat Địa lí, Bảng tuần hoàn các NT Hóa học …); không mang bút xóa; Điện thoại: Tắt chuông, để ngoài phòng thi
  3. Trang phục: Đồng phục nhà trường.