Tổ chức kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 6, 7, 8 - Cấp trường

Năm học 2018-2019

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, đẩy mạnh tích cực việc đổi mới phương pháp học tập trong học sinh nhà trường, nâng cao tính tích cực, tự giác, tự học, tìm tòi sáng tạo của học sinh.

Qua kỳ thi lựa chọn được những học sinh giỏi để công nhận, trao giải và làm cơ sở để chọn đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi cấp quận, cấp thành phố.

Tạo môi trường, sân chơi để học sinh học tập, rèn luyện phấn đấu vươn lên học giỏi và đạt thành tích cao trong các kỳ thi.

2. Yêu cầu

Tổ chức kỳ thi đảm bảo diễn ra nghiêm túc, chính xác, khách quan, công bằng, đúng quy chế, đánh giá đúng năng lực của học sinh.

II. ĐỐI TƯỢNG THÍ SINH DỰ THI

Học sinh lớp 6, 7, 8 năm học 2018-2019, có học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt, điểm TBm Học kỳ I của môn tham gia dự thi đạt từ 8,0 trở lên.

Mỗi học sinh có thể dự thi nhiều môn nếu không trùng giờ thi. (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 6, 7 không trùng giờ thi).

Với các bộ môn Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tin học lớp 8 có thể chọn thêm học sinh lớp 7 do giáo viên bộ môn đề cử.

III. NỘI DUNG

1. Môn thi

+ Khối 6, 7 : Môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

+ Khối 8 : Môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật.

2. Thời gian và hình thức thi:

- Thời gian làm bài cho tất cả các môn: 90 phút.

- Hình thức thi: Các môn thi (trừ môn Ngoại ngữ): Thi theo hình thức tự luận (thang điểm 10). Các môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận (Môn Tiếng Anh thi kỹ năng nghe; thang điểm 80).

3. Thời gian tổ chức kỳ thi :

Ngày Chủ Nhật, 24/2/2019

4. Địa điểm thi : Khu phòng học trường THCS Chu Văn An, 130 Thụy Khuê