1 Tự trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng cơ bản để nhận biết các nguy cơ mất an toàn thông tin trên không gian mạng nói chung, trong quá trình dạy, học trực tuyến nói riêng

2. Tự bảo vệ mình, bảo vệ lớp học của mình trên không gian mạng.

Tải tài liệu tại đâyCam-nang-an-toan-day-hoc-truc-tuyen.PDF