Thực hiện thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ nội vụ và công văn số 02/HĐ- LĐLĐ của UBND quận và LĐLĐ quận Tây Hồ ngày 07/09/2020 về việc Hướng dẫn tổ chức hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học 2020 – 2021, được sự đồng ý của Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Tây Hồ vào hồi 8h00 ngày 17/10/2020 trường Trường THCS Chu Văn An đã tiến hành Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020 – 2021. Hội nghị nhằm đánh giá, kiểm điểm, tổng kết hoạt động trong năm học 2019-2020 đồng thời đề ra phương hướng, kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động trong năm học 2020 – 2021.

Tham dự Hội nghị có mặt đông đủ các đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

 Thầy Đặng Việt Hà - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 

và phương hướng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021

Đồng chí Đinh Thị Bắc -Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2020

Đồng chí Nguyễn Phương Linh- GV tổ Ngoại ngữ tham luận về kinh nghiệm, niềm vui và những bài học trong quá trình giáo dục học sinh.

Đồng chí Nguyễn Cẩm Ly- GV tổ Toán tham luận về cách giảng dạy HS yếu kém.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải-GV tổ Toán tham luận về ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

Chúc mừng ba đồng chí : Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Văn Dân, Nông Thị Hải Bằng đã trúng cử vào Ban thanh tra nhân dân.

Đồng chí Lê Hồng Vũ - Trưởng phòng giáo dục quận Tây Hồ phát biểu ý kiến.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và chất lượng cao, Hội nghị CBCC và người lao động năm 2020-2021 trường THCS Chu Văn An đã thành công rực rỡ.