LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ I

Năm học 2021 - 2022

Lịch kiểm tra chi tiết khối 6: LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ I-KHỐI 6.doc

Lịch kiểm tra chi tiết khối 7: LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ I-KHỐI 7.doc

Lịch kiểm tra chi tiết khối 8: LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ I-KHỐI 8.doc

Lịch kiểm tra chi tiết khối 9: LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ I-KHỐI 9.doc

A. KIỂM TRA CHUNG TOÀN QUẬN:

  1. Kiểm tra 3 môn Toán; Ngữ văn; Ngoại ngữ (Hanoi.study)

Các lớp hệ song ngữ Tiếng Pháp và Hệ Tiếng Nhật kiểm tra Ngoại ngữ 1 (M.S.Teams)

2. Thời gian và hình thức kiểm tra trực tuyến:

+ Môn Toán: Kiểm trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.

+ Môn Ngữ văn: Kiểm tra tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

+ Môn Ngoại ngữ (Anh/Pháp/Nhật): Kiểm tra trắc nghiệm khách quan, 45 phút.

STT

MÔN

THỨ/NGÀY

GIỜ THI

GHI CHÚ

1

Kiểm tra môn Toán khối 9

Thứ Ba

ngày 26/10/2021

8h00-9h00

 

2

Kiểm tra môn Toán khối 8

Thứ Ba

ngày 26/10/2021

14h00-15h00

 

3

Kiểm tra môn Ngữ văn khối 9

Thứ Tư

ngày 27/10/2021

8h00-9h30

 

4

Kiểm tra môn Ngữ văn khối 8

Thứ Tư

ngày 27/10/2021

14h00-15h30

 

5

Kiểm tra môn Ngoại ngữ khối 9

Thứ Năm

ngày 28/10/2021

8h00-8h45

 

6

Kiểm tra môn Ngoại ngữ khối 8

Thứ Năm

ngày 28/10/2021

14h00-14h45

 

B. KIỂM TRA CÁC MÔN CÒN LẠI:

1- Các môn kiểm tra không tập trung:

+ Từ 18/10 đến 23/10/2021

+ Môn kiểm tra: Thể dục, Nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Tin học và Ngoại ngữ 2*; Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp, ND giáo dục địa phương, Nghệ thuật lớp 6. Giáo viên dạy các lớp tổ chức ôn tập và sắp xếp lịch kiểm tra cho HS, đảm bảo nguyên tắc: một buổi không kiểm tra quá 2 môn.

* Các lớp hệ song ngữ Tiếng Pháp và Hệ Tiếng Nhật khối 6, 7, 8 kiểm tra Tiếng Anh, khối 9 kiểm tra môn ngoại ngữ còn lại.

 

2. Các môn kiểm tra tập trung:

+ Từ 25/10/2021 đến 06/11/2021

+ Môn: Toán, Ngoại ngữ, Vật lí, Hóa học, Sinh học (Lớp 7, 8, 9)/ Khoa học tự nhiên (Lớp 6), Lịch sử, Địa lí (Lớp 7, 8, 9)/ Lịch sử - Địa lí (Lớp 6), GDCD: Kiểm tra trắc nghiệm khách quan (có nhiều phương án lựa chọn). Thời gian làm bài 45 phút.

+ Môn Ngữ văn: Kiểm tra theo hình thức tự luận kết hợp TNKQ, thời gian làm bài 60 phút

LỊCH KIỂM TRA

Các lớp Hệ Cambridge, giáo viên bộ môn ra đề theo Kế hoạch chung, tổ chức coi kiểm tra theo thời khóa biểu

STT

MÔN

THỨ/NGÀY

GIỜ THI

GHI CHÚ

1

Toán

Thứ Ba, 26/10/2021

Khối 7: 9h30 – 10h15

Khối 6: 15h30 – 16h15

 

2

Ngoại ngữ

Thứ Tư, 27/10/2021

Khối 7: 10h00 – 10h45

Khối 6: 16h00 – 16h45

3

Ngữ văn

60 phút

Thứ Năm, 28/10/2021

Khối 7: 9h30 – 10h30

Khối 6: 15h30 – 16h30

4

K8: Lịch sử

K6: LS-ĐL

Thứ Bảy, 30/10/2021

Khối 7, 9: 7h30 – 8h15

Khối 6, 8: 13h30 – 14h15

 

5

Địa lí

Khối 7, 9: 9h30 – 10h15

Khối 8: 15h30 – 16h15

 

6

GDCD

Thứ Hai 01/11/2021

Khối 7, 9: 7h30 – 8h15

Khối 6, 8: 13h30 – 14h15

 

7

Hóa học

Khối 9: 9h30 – 10h15

Khối 8: 15h30 – 16h15

 

8

K8: Sinh học

K6: KHTN

Thứ Tư 03/11/2021

Khối 7, 9: 7h30 – 8h15

Khối 6, 8: 13h30 – 14h15

 

9

Vật lí

Khối 7, 9: 9h30 – 10h15

Khối 8: 15h30 – 16h15