LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI 6

Năm học 2021 - 2022

 

1- Các môn kiểm tra không tập trung:

+ Từ 13/12 đến 23/12/2021

+ Môn: Thể dục, Nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Tin học và Ngoại ngữ 2* Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp, Nghệ thuật lớp 6.

Các lớp hệ song ngữ Tiếng Pháp và hệ Tiếng Nhật kiểm tra tiếng Anh.

 

2 - Các môn kiểm tra tập trung:

+ Từ 24/12/2021 đến 31/12/2021

+ Môn: Toán, Khoa học tự nhiên, Lịch sử - Địa lí, Ngoại ngữ (Pháp, Nhật, Anh): Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan (có nhiều phương án lựa chọn), đề có 40 câu, thời gian làm bài 60 phút.

+ Nội dung giáo dục địa phương, GDCD: Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan (có nhiều phương án lựa chọn). Thời gian làm bài 45 phút.

+ Môn Ngữ Văn kiểm tra theo hình thức tự luận (40%) kết hợp trắc nghiệm khách quan (có nhiều phương án lựa chọn) (60%), thời gian làm bài 60 phút.

LỊCH KIỂM TRA

STT

MÔN

THỨ/NGÀY

GIỜ THI

GHI CHÚ

1

Khoa học tự nhiên

Thứ Sáu, 24/12/2021

14h00 – 15h00

 

2

Giáo dục ĐP

15h30 – 16h15

 

3

Ngữ Văn

Thứ Hai, 27/12/2021

16h00 – 17h00

Ngoại ngữ 1

4

Toán

Thứ Ba, 28/12/2021

16h00 – 17h00

 

6

Ngoại ngữ

Thứ Tư, 29/12/2021

16h00 – 17h00

 

8

Lịch sử - Địa lý

Thứ Năm, 30/12/2021

14h00 – 15h00

 

9

GDCD

Thứ Sáu, 31/12/2021

14h00 – 14h45

 

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI 7

Năm học 2021 - 2022

 

HỆ CAMBRIDGE:

Giáo viên dạy các lớp tổ chức ôn tập và sắp xếp lịch kiểm tra tất cả các môn cho HS, đảm bảo một buổi không kiểm tra quá 2 môn.

HỆ THƯỜNG

1- Các môn kiểm tra không tập trung: Từ 13/12 đến 23/12/2021

+ Môn: Thể dục, Nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Tin học và Ngoại ngữ 2*

+ Các lớp 7A4, 7A5, 7A6: kiểm tra Tiếng Anh

2 - Các môn kiểm tra tập trung: Từ 24/12/2021 đến 31/12/2021

+ Môn: Toán, Ngoại ngữ (Pháp, Nhật, Anh): Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan (có nhiều phương án lựa chọn), đề có 40 câu, thời gian làm bài 60 phút.

+ Môn Vật lí, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD. Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan (có nhiều phương án lựa chọn), đề có 30 câu, thời gian làm bài 45 phút.

+ Môn Ngữ Văn kiểm tra theo hình thức tự luận (40%) kết hợp trắc nghiệm khách quan (có nhiều phương án lựa chọn) (60%), thời gian làm bài 60 phút.

LỊCH KIỂM TRA

STT

MÔN

THỨ/NGÀY

GIỜ THI

GHI CHÚ

1

Sinh học

Thứ Sáu, 24/12/2021

8h00 – 8h45

 

2

Vật lí

9h30 – 10h15

 

3

Ngữ Văn

Thứ Hai, 27/12/2021

10h00 – 11h00

 

4

Toán

Thứ Ba, 28/12/2021

10h00 – 11h00

 

5

Ngoại ngữ

Thứ Tư, 29/12/2021

10h00 – 11h00

Ngoại ngữ 1

6

Lịch sử

Thứ Năm, 30/12/2021

8h00 – 8h45

 

7

Địa lí

9h30 – 10h15

 

8

GDCD

Thứ Sáu, 31/12/2021

8h00 – 8h45

 

 

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI 8

Năm học 2021 - 2022

 

HỆ CAMBRIDGE:

Giáo viên dạy các lớp HỆ CAMBRIDGE  tổ chức ôn tập và sắp xếp lịch kiểm tra tất cả các môn còn lại cho HS (trừ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh kiểm tra theo PGD&ĐT), đảm bảo một buổi không kiểm tra quá 2 môn.

HỆ THƯỜNG

1- Các môn kiểm tra không tập trung: Từ 13/12 đến 23/12/2021

+ Môn: Thể dục, Nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Tin học

+ Các lớp 8A4, 8A5, 8A6: kiểm tra Tiếng Anh

Giáo viên dạy các lớp tổ chức ôn tập và sắp xếp lịch kiểm tra cho HS, đảm bảo một buổi không kiểm tra quá 2 môn.

2 - Các môn kiểm tra tập trung: Từ 24/12/2021 đến 31/12/2021

+ Môn: Toán, Ngoại ngữ (Pháp, Nhật, Anh): Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan (có nhiều phương án lựa chọn), đề có 40 câu, thời gian làm bài 60 phút. Toán/Anh kiểm tra trên Hà Nội Study; Nhật/Pháp kiểm tra trên MSTeams

+ Môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD. Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan (có nhiều phương án lựa chọn), đề có 30 câu, thời gian làm bài 45 phút.

+ Môn Ngữ Văn kiểm tra theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 90 phút. 

 LỊCH KIỂM TRA

STT

MÔN

THỨ/NGÀY

GIỜ THI

GHI CHÚ

1

Sinh học

Thứ Sáu, 24/12/2021

14h00 – 14h45

 

2

Vật lí

15h30 – 16h15

 

3

Ngữ Văn

Thứ Hai, 27/12/2021

14h00 – 15h30

 

4

Toán

Thứ Ba, 28/12/2021

14h00 – 15h00

 

5

Ngoại ngữ

Thứ Tư, 29/12/2021

14h00 – 15h00

 

6

Lịch sử

Thứ Năm, 30/12/2021

14h00 – 14h45

 

7

Địa lí

15h30 – 16h15

 

8

GDCD

Thứ Sáu, 31/12/2021

14h00 – 14h45

 

9

Hóa học

15h30 – 16h15

 

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI 9

Năm học 2021 - 2022

 

Giáo viên dạy các lớp HỆ CAMBRIDGE  tổ chức ôn tập và sắp xếp lịch kiểm tra tất cả các môn còn lại cho HS (trừ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh kiểm tra theo PGD&ĐT), đảm bảo một buổi không kiểm tra quá 2 môn.

 

1- Các môn kiểm tra không tập trung: Từ 13/12 đến 23/12/2021

+ Môn: Thể dục, Nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Tin học

+ Các lớp 9A4, 9A5, 9A6: kiểm tra Tiếng Anh (với HS chọn Nhật, Pháp thi vào 10)

Giáo viên dạy các lớp tổ chức ôn tập và sắp xếp lịch kiểm tra cho HS, đảm bảo một buổi không kiểm tra quá 2 môn.

 

2 - Các môn kiểm tra tập trung: Từ 24/12/2021 đến 31/12/2021

+ Môn: Toán, Ngoại ngữ (Pháp, Nhật, Anh): Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan (có nhiều phương án lựa chọn), đề có 40 câu, thời gian làm bài 60 phút. Toán/Anh kiểm tra trên Hà Nội Study; Nhật/Pháp kiểm tra trên MSTeams

+ Môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD. Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan (có nhiều phương án lựa chọn), đề có 30 câu, thời gian làm bài 45 phút.

+ Môn Ngữ Văn kiểm tra theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 90 phút. 

LỊCH KIỂM TRA

STT

MÔN

THỨ/NGÀY

GIỜ THI

GHI CHÚ

1

Sinh học

Thứ Sáu, 24/12/2021

8h00 – 8h45

 

2

Vật lí

9h30 – 10h15

 

3

Ngữ Văn

Thứ Hai, 27/12/2021

8h00 – 9h30

 

4

Toán

Thứ Ba, 28/12/2021

8h00 –9h00

 

5

Ngoại ngữ

Thứ Tư, 29/12/2021

8h00 –9h00

 

6

Lịch sử

Thứ Năm, 30/12/2021

8h00 – 8h45

 

7

Địa lí

9h30 – 10h15

 

8

GDCD

Thứ Sáu, 31/12/2021

8h00 – 8h45

 

9

Hóa học

9h30 – 10h15