Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Hướng dẫn số 942/SGDĐT-QLT ngày 12/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023;

Căn cứ vào kế hoạch số 39 /KH-PGDĐT ngày 9 tháng 5 năm 2022 của Phòng GDĐT quận Tây Hồ về việc tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023;

       Ban giám hiệu trường mầm non An Dương thông báo địa điểm tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các tiêu chuẩn tuyển sinh và các thủ tục nhập học cho trẻ như sau: